нотаріус Ігор Фріс
Свідоцтво про право на зайняття  
нотаріальною діяльністю №3277
Розпочав діяльність з січня 1999 року
Основна увага приділяється  
посвідченню нетипових правочинів  
та роботі з корпоративними  
клієнтами
Спеціалізація - іпотечні договори,  
позасудове врегулювання спорів  
при звернені стягнення на майно,  
договори подружжя та корпоративні  
правовідноснини
Довіреність на розпорядження рахунком
нотаріус Наталія Фріс
Свідоцтво про право на зайняття  
нотаріальною діяльністю №4631
Розпочала діяльність з лютого 2003  
року
Основна увага приділяється  
оформленню спадкових  
правовідносин та нерухомого майна
Спеціалізація - оформлення  
заповітів, спадщини, договорів щодо  
нерухомого майна
 
Вам треба закрити або відкрити рахунок у відділенні банку, переказувати грошові  
кошти з одного банківського рахунку на інший, але Ви через якісь підстави не  
можете зробити це самостійно? Отже, Вам необхідно скласти нотаріальну  
довіреність на розпорядження рахунком у банку.

Повірений за такою довіреністю може мати широке коло повноважень: відкрити  
рахунок у банку, знімати з нього готівку, переказувати грошові кошти з одного  
рахунку на інший, переводити відкриті рахунки до інших банків, ініціювати випуск  
банківських карток замість втрачених, подовжувати договори, закривати рахунок  
тощо. Перелік повноважень залежатиме від мети самої довіреності та ступеня  
Вашої довіри до повіреного.

Таким чином, в довіреності на розпорядження рахунком у банку Ви повинні  
визначити, які саме повноваження хочете передати повіреному і саме їх вказати  
в тексті довіреності.

Звертаємо Вашу увагу, що деякі банки вимагають надати разом з  
довіреністю витяг з Єдиного реєстру довіреностей про реєстрацію  
довіреності.

Документи, необхідні для нотаріального оформлення такої довіреності,  
якщо Ви є фізичною особою:
1. Паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків довірителя,  
для неповнолітньої особи - свідоцтво про народження;

Документи, необхідні для складання такої довіреності, що видається від  
імені юридичної особи:
1. Статутні (засновницькі) документи юридичної особи (статут, положення,  
засновницький договір), свідоцтво про держреєстрацію або виписка (витяг) з  
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,  
довідка встановленого зразка про надання ідентифікаційного коду юридичній  
особі (ЄДРПОУ);
2. Паспорт керівника або представника юридичної особи та документи, які  
підтверджують його повноваження (довіреність, наказ про призначення, протокол  
загальних зборів про обрання його на посаду тощо).
Нотаріальна контора
76018, Україна
Івано-Франківськ
вул. Грушевського 1
тел.: 380 342 779717
тел.: 380 342 779716
тел.: 380 342 779715
Про нас               Наші послуги               Контакти
Нотаріальна контора Івано-Франківська
Copyright © 2016 by "Igor Fris"  ·  All Rights reserved